tijdig wat nodig is


Ik help mensen die moeilijke of schijnbaar onmogelijke dingen tijdig willen realiseren. 

Ik geloof dat de oplossing op een andere plek ligt dan waar gezocht wordt. Door goed te luisteren en creatief gebruik te maken van veel ervaringen en kennis, vinden we de plek waar een goede oplossing ligt. Deze zoektocht is veel korter dan je denkt. 

Duurzaamheid is belangrijk vanuit de pragmatiek. Je wilt straks niet geconfronteerd worden met ellende die nu wordt veroorzaakt. 

Ik richt me op taaie bedrijfskundige vraagstukken die zich veelal over de silo’s heen afspelen. Vanuit een groter perspectief, help ik pragmatisch de stappen te zetten die leiden tot het tijdig realiseren wat nodig is.