wie, wat, hoe, ...

wie ik ben

Mijn naam is Stefan van Aalst. 

Ik vind het fantastisch om een solution space helpen te creëren die realistisch en uitdagend wordt gevonden. Hierdoor komen mensen in beweging, hierdoor worden onmogelijke zaken mogelijk.

Persoonlijk geniet ik ervan dat door omdenken en constraint-denken in de breedste zin uitdagingen zoveel makkelijker te realiseren zijn. Ethisch, juridisch en risicotechnisch moet het wel blijven kloppen. 

wat doe ik voor u

Ik dicht de gaten in kennis, rollen en verantwoordelijkheden; zoniet met beschikbare mensen dan zelf. Labels zoals project/programma manager, procesbegeleider, consultant, adviseur, facilitator en trainer zijn slechts functioneel voor mij. 

hoe wil ik dit voor u doen

Tot 2014 werkte ik in loondienst, vanaf medio 2014 vanuit mijn eenmanszaak flow4U. De naam flow4U heb ik gekozen omdat dit een reflectie is waar ik voor sta: ik zorg voor een goede flow voor U, tijdig realizeren wat nodig is. 

wanneer wil ik dit voor u doen

Wanneer u denk- en realisatiekracht nodig heeft voor complexe vraagstukken met (in potentie) te grote risk-exposure en waarbij u wilt dat de organisatieleden in beweging komen en schitteren. 

waarom zou u met mij willen werken

Zie mijn CV, portfolio van klussen, LinkedIn en de aanbevelingen aldaar. 

Veel mensen vinden het fijn met mij samen te werken en vergeten of weten niet eens dat ik soms maar net betrokken ben en zien mij als volwaardige en vertrouwelijke gesprekspartner. Mensen helpen (ze te laten schitteren) zit in mijn DNA. Mijn kracht is mijn ondernemendheid, leervermogen en introvertie. 

waar wil ik dit voor u doen

Mijn werkzaamheden zijn niet locatie gebonden.

waarmee kunt u mij inhuren

Als het interessant is en het klikt, dan vinden we wel een manier.