Taaie vraagstukken hanteren

De omgeving verandert en dit vraagt soms een herijking van hoe je georganiseerd bent en hoe je denkt. 

Slim herijken maakt het mogelijk om weer vanuit de kracht te opereren, om schijnbaar onmogelijke doelstellingen en ambities te realiseren, om er samen iets moois van te maken.

"...ik zoek mijn sleutels hier omdat hier het licht van de lantaarnpaal schijnt."

Soms is het handig om op de rand van de periferie te kijken ...hier liggen heel veel nieuwe inzichten die het allemaal makkelijker en beter maken.

Periferie: hier heb je nog niet gekeken, wat er ligt is iets nieuws, herkenbaar en acceptabel.

Doordenken van concepten, nieuwe ontwikkelingen en innovatie en het praktisch vormgeven. Praktisch = passend bij de mensen. Zo zijn taaie vraagstukken hanteerbaar te maken.

Mijn ervaring en leerpunten heb ik gekregen van anderen en wellicht dat anderen hier ook wat aan hebben. O.a. doe ik dit door :
  • Het schrijven van artikelen op bp4m.nl
  • Deel te nemen in de ontwikkeling van
  •